Diş İmplant Tedavisi

İMPLANT TEDAVİSİ

Diş implantı, “eksik dişin yerine ya da ağızda kayba uğrayan kısımları tamamlamak amacıyla, çene içine veya üstüne yerleştirilen yapay diş kökü” olarak açıklabilir ve çoğunlukla titanyum esaslı vida ya da kök biçimindeki yapılardır. İmplant üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluştururlar. Diş eksikliklerinde hastanın, sabit veya hareketli bile olsa daha konforlu, bir protez kullanmasını sağlamak için dental implantlar uygulanır.

İMPLANT TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Kemik kaybının şiddetine ve lokasyonuna bağlı olarak, kemik ekleme (grafting) prosedürleri uygun olduğu durumlarda implantın yerleştirileceği seansta yapılırken, daha şiddetli kemik kaybı olan vakalarda önce kemik ekleme (grafting) işlemleri yapılıp yeni kemik oluşumu beklendikten sonra implant cerrahisi yapılır. Dental implant cerrahisi yapıldıktan sonra, implant yüzeyinin kemikle birleşmesi için yaklaşık 2 – 3 aylık iyileşme periyodunu beklemek gerekir.
Hastanın genel ağız, diş ve çene sağlığına, implant yapılacak diş sayısına, implant ile birlikte gerekli olan tedavilere bağlı değiştiğini söylemek gerek. Ortalama 6 – 9 ay süren implant tedavisi, doktorun deneyimine ve kullandığı yöntemlere göre değişiklik gösterebilir. İmplant tedavisi daha uzun ya da daha kısa sürebilir.
Artık implant tedavileri tek seansta da tamamlanan tedavilerdir. Bu gibi durumlarda geçici bir diş yapılmasına gerek olmaz fakat kişinin çene kemiğine, genel sağlık durumuna ve uygulanan tedavilere bakılıp tedaviyi tek seansta bitirmek yerine, gereken iyileşme süresinin beklenmesi de olabiliyor. Beklenen iyileşme süresi halk arasında çene kemiği ile implantın kaynama dönemi olarak da bilinen osseoentegrasyon dönemidir. İyileşme döneminde kişinin hem yemekleri çiğneyebilmesi hem de estetik açıdan bir sorun yaşamaması için geçici dişler yapılması iyi olabilir.
İmplant tedavileri tek diş tedavisinden, tüm üst ve alt çene protezlerine kadar değişebilir. Bu işlem Kent Klinik’te lokal anestezi uygulanarak veya istenirse sedasyon olarak yapılabilir. Günümüzde teknolojinin desteği sayesinde yapılan işlemler daha da kolaylaşmıştır. İmplant tedavilerinde başarıyı etkileyen bir çok faktör vardır. Her şeyden önce  doğru endikasyon ve doğru planlama çok önemlidir. İyi planlanmış tedavilerin ömrü her zaman daha uzun olur. Bunun yanı sıra hekimin tecrübesi, hastanın genel sağlık durumu, implantın kalitesi, teknoloji desteği, kaliteli ekipman, iyi bir bakım ve implantların üzerine yapılacak restorasyonlar başarıyı etkileyen diğer faktörlerdir. Bütün bu faktörlere dikkat edilerek yapıldığı zaman, implant tedavileri yaklaşık %98 başarı oranı ile en başarılı ve güvenilir tedaviler arasındadır.
Bu uygulama hem rahat hem de güvenilir bir işlemdir, böylece eksik dişler yapılırken sağlıklı olan dişlere de dokunulmaz. İmplant vidalarının belli bir kalınlık ve genişliği vardır. Bu yüzden implant konulması planlanan bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek şekilde yükseklik ve genişliğe sahip olması lazımdır.

İMPLANT HER YAŞTA UYGULANABİLİR Mİ?

Mevcut kemiğin kalitesi implantın başarısını etkileyen durumlardandır. Genel olarak sağlık durumu iyi olan herkese implant tedavisi yapılabilir. Kemik gelişiminin tamamlanması kızlarda 15 ile 16 yaşından sonra gerçekleşirken, erkekler de 17 ile 18 yaşından sonra tamamlanmaktadır. İmplant diştedavisinde kemik gelişimi ile alakalı olarak taban yaş sınırı 18 yaş ortalamasıdır. İmplant diş uygulamasının üst yaş olarak herhangi bir sınırı yoktur.
Ancak kemik gelişimi henüz tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.

İMPLANT UYGULANIRKEN NE KADAR AĞRIR?

Kent Klinik’te implant tedavisi her kişiye özgü planlanır. Tüm cerrahi işlemler lokal anestezi ile yapılacağından işlem sırsaında ağrı duymazsınız.
Artık implant uygulamasıyla kişilerin, klinikten aynı seansta sabit geçici dişlerle çıkabilmesi mümkündür. Bazen özel durumlarda ise geçici dişlerin kullanılabilmesi için bir müddet yara iyileşmesini beklemek gibi durumlar olabilir.
Tek bir diş veya yan yana olan birkaç dişin eksikliğinde uygulanabilecek yöntemlerden biri klasik bir köprü tedavisi uygulamak, diğeriyse implant tedavisi uygulamaktır. Köprü uygulamasını yaparken boşluk olan bölgeye komşu olan iki diş inceltilerek restorasyonun üzerine oturacağı dayanaklar haline getirilir. Bu sırada dişin mine tabakası komple aşındırılmış ve diş bütünlüğü bozulmuş olabilir. İmplant tedavisinde ise komşu dişlere hiç ellemeden eksik diş olan bölgedeki çene kemiğine bir implant, ve bu implantın üzerine porselen bir diş yerleştirilir. Uygulanan yöntemle komşu dişlerin bütünlüğü hem korunmuş olur, hem de eksik diş bölgesindeki çene kemiği çiğneme kuvvetleri ile uyarıldığı için bu bölgedeki olası rezorpsiyon yani kemik erimesi de durdulmuş olur. Bu gibi nedenlerden dolayı kişinin genel sağlık durumu uygunsa günümüzde diş eksikliğinde ideal tedavi implant tedavisidir.
Hiç dişin kalmadığı çenelerde implant tedavisinin sabit dişler sunması ve uzun ömürlü olması sebebiyle 4, 6 veya 8 implant üzeri sabit diş tedavileri öncelikli tercih edilen yöntemlerdir. ProArch, All-on-4 ve All-on-6 tedavileri en çok kullanılan tedavilerdendir. Bu implantlı tedavilere alternatif tedavi ise takıp çıkartılan tam protezlerdir. Komple dişsiz çenelerde özellikle arka bölgelerde anatomik sebeplerden kemiğin yetersiz olduğu durumlarda kullanılan bir tedavi şeklidir.
Ön bölgelere yakın yerleştirilen iki tanesi normal iki tanesi açıldı toplam dört adet implant üzerine tutunan sabit vidalı diş tedavisidir. Kişinin sağlık durumu ileri seviye kemik artırma işlemlerine uygun değilse, anatomik bazı zorluklar varsa, veya ileri cerrahi işlemlerden bir nedenle kaçınmak istiyorsak güvenle tercih edebileceğimiz bir tedavidir. Bu yöntem kişiyi ekstra cerrahi işlemlerden, uzun iyileşme sürelerinden ve ekstra maliyetlerden kurtardığı gibi, bu yöntem ile kişi implantların yerleştirildiği gün klinikten vidalı sabit geçici dişleri ile çıkabilir.
Alveolar kemik dediğimiz yani çene kemiğinin dişleri ve implantları tutan özel bölümüdür. Kemik hacminin yetersiz olduğu, içine implantın yerleştirilemeyeceği durumlarda, mümkünse eğer alveolar kemik hacmini artırıcı işlemlerin yapılması lazımdır. Halk arasında kemik tozu konması olarak bilinen bu işlemde çene kemiğinin bölgesine ve ihtiyaca göre bir çok farklı tedaviler yapılır.
Bu tedavi yöntemlerinden olan Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu yani YKR tedavisi ile implant yerleştirmek istediğimiz kemik bölgelerinde daha fazla kemiğe ihtiyaç olduğu durumlarda uyguladığımız bir yöntemdir. Amacımız genellikle yeterli kalınlıkta kemik elde etmektir. İlave kemiğin oluşmasını istediğimiz bölgeye yerleştirilen kemik tozları ve üzerine yerleştirilen koruyucu membran sayesinde gerekli iyileşme süresi sonunda tüm çiğneme kuvvetlerine dayanabilen yeni dokularımız oluşmuş olur. Eğer kişinin tedavisi uygun görülürse implantlar da aynı anda yerleştirilebilir. Bunun için öncelikli olarak kontrol sağlanır.
Tedavi yöntemlerinden bir diğeri ise Sinüs Lifting yani sinüs yükseltme yöntemidir. Üst çene arka bölge diş eksikliklerinde implant için yeterli kemik olmadığı durumlarda uygulanır.
Bu operasyon çene kemiği içerisinde bulunan sinüs bölgesine kemik tozu yerleştirerek yeni kemik oluşumu sağladığımız bir yöntemdir. Yerleştirmeyi planladığımız implantların boyuna uygun yükseklikte yeni kemik elde etmek amacımızdır. Bunun için kemiğin yan duvarında açılan bir pencereden gerekli kemik tozu bölgeye yerleştirilir. Eğer vaka uygunsa implantları da aynı anda yerleştirebiliriz. Uygun olan iyileşme süresi bitiminde tüm çiğneme kuvvetlerine dayanabilen yeni dokular oluşmuş olur. Bütün tedavilerde olduğu gibi kişiye hangi yöntemin uygun olduğunu muayene eden hekim belirler bunun için kliniğimizde uzman hekimlerimiz en uygun tedaviyi uygular ve sonrasında gerekli bütün kontroller sağlanır. Bütün tedavilerde olduğu gibi rutin diş hekimi kontrolleri ve ağız içi sağlığı hijyen ve bakımlar ihmal edilmemelidir.

İMPLANT TEDAVİSİNDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İlk 24 saat sıcak içeceklerden kaçının ve sadece yumuşak ve soğuk yiyecekler (soğuk yulaf lapası, süt ürünleri ve dondurma) yiyin. İlk hafta sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçının. İmplant ameliyatından sonra pıhtılaşmayı uyarmak ve kanamayı durdurmak için yumuşak, steril bir tamponla hafif basınç uygulanması önerilir.)  İlk 24 saat boyunca yara bölgesinin iyileşme sürecinin başlaması için ağzınızı tükürmemeye veya çalkalamamaya özen göstermelisiniz. Kanamanın durması ve yara iyileşmesinin sağlıklı olması için yarada kan pıhtısı oluşması gerekir. İlk 2 saat durulamayın veya tükürmeyin.

Menü